Kultúra: Stretnutia rodákov obce pri vatre, vždy na konci školského roku.
Je tu dobrá zábava, vatra, ohňostroj, veselica, guláš a iné občerstvenie.
Akciu zaisťuje obec za prispenia miestnych podnikateľov a dobrovoľné vstupné
ktoré sa vyzbiera obec používa na pomoc základnej škole a škôlkam.

Hody: Pretože sa obec skladá z viacerých obcí i termíny hodov máme tri:

Malé Chrášťany na povýšenie kríža 12 septembra

     Beladice 16. mája na patróna Jána Nepomuckého

     Pustý Chotár /ospravedlňujem sa ale termín musím zistiť/