Prvá písomná zmienka:  

1156  Beladice
1808 Pustý Chotár
1209 Malé Chrášťany
1355 Veľké Chrášťany

Pôvod názvu obce:   

Obec vznikla v roku 1976  zlúčením obce Beladice a Chrášťany

Veľké Chrášťany

     Obec leží vo východnej časti Žitavskej pahorkatiny, v doline potoka Drevenica a na jeho sútoku, ktorým je Čakýnsky potok.
Pri skúmaní pôvodu názvu obce Veľké Chrášťany prichádzame k poznatku, že názov pochádza od slova chrasť vo význame chrastie, krovie, húština. Tento základ slova sa totiž v rôznych obmenách objavuje v písomných prameňoch.
     Medzi významné pamiatky, ktoré sa dodnes zachovali v časti obce Veľké Chrášťany, patrí kaštieľ. Staršiu kúriu nechala prestavať na kaštieľ Terézia Maloňaiová začiatkom 19. storočia.
Je to dvojpodlažná obdĺžniková budova trojhrannej dispozície. Na južnej strane kaštieľa bol pribudovaný prístrešok, ktorý slúžil ako oddychové miesto v letnom období. Nachádzal sa v tieni obrovských agátov. Okolo kaštieľa sa nachádzali záhrada a park. Park bol bohato vysadený vzácnymi drevinami. Od chraštanského kaštieľa po blízky beladický kaštieľ viedla gaštanová aleja, z ktorej už dnes existuje iba niekoľko starých gaštanových stromov.
     V roku 1837 kúpil majetok vo Veľkých Chrášťanoch od rodiny Maloňaiovcov barón Jozef Siráni. Rodina Sirániovcov pochádzala z Nitrianskej stolice. Alexander mal jedinú dcéru Lili, ktorá bola vydatá za Štefana Majláta. Manželia boli bezdetní. Všetci Sirániovci sú pochovaní v rodinnej hrobke na cintoríne vo Veľkých Chrašťanoch.
     V roku 1573 skoro celú obec a kostol vo Veľkých Chrášťanoch zničili Turci. Nový kostol sa začal stavať v roku 1794 a dokončený bol v roku 1804. Bol zasvätený na česť Jána Nepomuckého. 

Malé Chrášťany

     Malé Chrášťany sa spomínajú v roku 1388 ako Kýsherestien a boli majetkom zemianskej rodiny Gépes. Časť obce patrila hradu Gýmeš. Z toho obdobia sa spomína mlyn na deväť chodov. Starý mlyn bol poháňaný vodou, ktorá bola privedená osobitným kanálom z Drevenice.
V roku 1971 bola postavená požiarna zbrojnica a aj veľká nádrž na vodu.
V obci sa zachovala kaplnka sv. Kríža romantická stavba, inšpirovaná gotickou architektúrou postavená v roku 1854. Pod kaplnkou sa nachádza krypta.

 

Beladice

     Krásnou a bohatou kolekciou, ktorá sa u nás doteraz zachovala, je park v Beladiciach, ktorý je v bezprostrednej blízkosti našej obce. Veľmi zaujímavý je popis situácie v parku a zastúpenia kríkov a drevín. Za veľkú vzácnosť parku treba považovať obrovské lipy veľkolisté. Ich vek sa odhaduje na 250 - 600 rokov. Obvod najhrubšieho kmeňa je 575 cm.
Majiteľom kaštieľa v Beladiciach bol šľachtic Martin Szentiványi.

 

Pustý Chotár
          
       Osada Pustý Chotár vznikla v roku 1808 ako majetok kráľovského radcu
a podžupana Tekovskej župy Karola Jesenského, ktorý dal v roku 1820 postaviť
kaštieľ. Tento neskôr vlastnili rodiny Szirániova, Lindellófova, Krausova a Ďurčanských.
Od roku 1945 do roku 1979  budova slúžila ako základná škola. Od roku 1980 do roku
1991 bolo v budove zriadené vzdelávacie centrum ONV. Do roku 1998 bol kaštieľ
majetkom  obce. Terajší vlastník kaštieľ a park renovuje.