V roku 2003 sa v obci dokončil obecný vodovod. Bol vybudovaný vo všetkých častiach obce (Malé Chrašťany

Veľké Chrašťany, Beladice, Pustý Chotár, aj osada Perov). V obci sa tým vyriešil problém s pitnou vodou, ktorý

 trápil mnoho občanov vo všetkých častiach. V októbri boli v kultúrnom dome podané už prvé informácie o pripra-

 vovanom pripájaní sa na kanalizačnú sieť. Táto je už takťiež dokončená a od jari by sa mali občania všetkých     

častí obce začať na ňu pripájať.